Приветствую Вас Гость | RSS

Родительский комитет

СОСТАВ ШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

 2016-2017 у.г.

 

           КУРАТОР -                                                         , педагог-организатор

           ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Юзькова Наталья Анатольевна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА КЛАССА-

член  родительского комитета школы

КЛАСС

1.

Земляная Инна Николаевна

1-А

2.

Белякова Ольга Сергеевна

2-А

3.

Аминева Яна Юрьевна

3-А

4.

Малышко Наталья Николаевна

4-А

5.

Савка Людмила Васильевна

5-А

6.

 

6-А

7.

Буханова Марина Васильевна

7-А

8.

Юзькова Наталья Анатольевна

8-А

9.

Кущёва Светлана Николаевна

9-А

10.

 Авершина Елена Валентиновна

11-А

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ КЛАСУ

Добре організований батьківський комітет може виконувати в класі  різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного процесу: наприклад, організація конкурсів на кращий щоденник, зошит, рейдів-перевірок дбайливого ставлення учнів до свого портфеля , підручників чи письмового приладдя.

Особливе значення має участь батьківського комітету в днях відкрити; дверей класу та днях самоврядування.

Ще одна важлива функція батьківського комітету класу — допомога класному керівникові в позакласній роботі. Насамперед — організація та проведення батьківських уроків у класі, тобто надання можливості для творчості, імпровізації кожній родині. Під час батьківського уроку діти знайомляться із захопленнями конкретної сім'ї, дізнаються про цікаві традиції та звичаї, розширюють свій кругозір.

Крім таких уроків, батьківський комітет може допомогти класному керівникові в організації свят, екскурсій і поїздок.. Допомога батьківського комітету в розв'язанні проблем із відвідуванням театрів, музеїв, виставок є досить значною, усі ці заходи цікаві не лише дітям, але й самим батькам побачити свою дитину в незвичній обстановці, проаналізувати її поведінку ставлення до того, що відбувається, просто поспілкуватися зі своєю дитиною та іншими дітьми.

Багато чого може зробити батьківський комітет для розв'язання господарсько-побутових питань класу: ремонт кабінету, меблів, харчування дітей у шкільній їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних і профілактичних норм — це й багато чого іншого може перебувати в компетенції батьківського комітету

За певних обставин батьківський комітет має не лише право, але й обов'язок взяти участь у роботі школи з проблемними родинами: це і відвідування учнів удома, і профілактичні бесіди, і захист прав учнів у різних інстанціях.

Батьківський комітет обирається загальними зборами батьків з урахуванням пропозиції класного керівника та за ініціативи самих батьків.

Термін повноважень батьківського комітету — один рік, але за нагальної необхідності його може бути переобрано позачергово або подовжено його повноваження.

Зазвичай обов'язки в батьківському комітеті розподіляються між його головою, заступниками, які відповідають за окремі ділянки роботи, і скарбником.

Голова батьківського комітету організовує його загальну діяльність, разом із заступниками складає план роботи, допомагає класному керівникові під час підготовки та проведення батьківських зборів, представляє колектив батьків класу в батьківському комітеті школи.

За необхідності захисту прав учнів класу в правових структурах голова бере участь у них або у відвідуваннях проблемних родин, а також допомагає розв'язувати конфлікти в дитячому колективів

Заступник голови батьківського комітету, відповідальний за результативність навчальної діяльності учнів класу, організовує участь батьків у шкільному житті дітей: відвідування уроків, днів творчості в класі та школі. Він допомагає класному керівникові придбати необхідні навчальні; посібники; обдарованим учням — у пошуку спонсорів для організації олімпіад, конкурсів і фестивалів.

Заступник голови батьківського комітету, який керує позакласною діяльністю за участю батьків, виконує різноманітну роботу. До його компетенції входить: залучення батьків до організації занять гуртків, секцій, батьківських уроків; організація спільних свят, походів, екскурсій, поїздок, розважальних заходів.

Заступник голови батьківського комітету, відповідальний за господарську роботу в класі, організовує допомогу батьків у ремонті та оформленні класного кабінету, в придбанні предметів, необхідних для класного колективу

До обов'язків скарбника входить збирання коштів на потреби класу, складання кошторису витрат та звітності перед батьківськими зборами. Якщо в цьому є потреба, він виділяє з бюджету батьківського комітету кошти для заохочення учнів у межах програми «Обдаровані діти» або на видавничу діяльність (дитячий журнал класу, книжки-малята, написані учнями та їхніми батьками, ксерокопіювання необхідних наочних посібників).

Засідання батьківського комітету відбуваються два-три рази на чверть, однак за певних умов зустрічі можуть бути частішими.

 

Документами, що регламентують діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань, положення про батьківський комітет школи, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя та графік засідань.

 

Положення про батьківський комітет класу

Батьківський комітет класу — це об'єднання батьків, діяльність яки: спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу.

Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.

До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.

Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківським! зборами.

Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету поза чергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.

Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігається в голови батьківського комітету.

Положення про батьківський комітет класу приймається на засіданні батьківського комітету школи або на засіданні ради школи.

Батьківський комітет класу зобов'язаний:

допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;                ,              -

залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;

впливати на формування культури батьківського спілкування;

за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;

стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;

висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;

дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

Батьківський комітет має право:

брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу; допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників

разом із класним керівником відвідувати учнів удома;

бути присутнім на уроках і позакласних заходах;      

висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;

разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;

проводити бесіди з проблемними учнями;

підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини, за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання проблем сімейного виховання.

Орієнтовний план роботи батьківського комітету на навчальний рік

 П'ятий клас

Серпень

Засідання батьківського комітету, присвячене початку навчаль­ного року. Зустріч батьківського комітету попереднього навчального року 3 класним керівником, визначення батьківських кандидатур для роботи в новому батьківському комітеті

Вересень

Зустріч батьківських комітетів класів з адміністрацією школи. Екскурсія школою, знайомство з плануванням і основними завданнями роботи навчального закладу на новий навчальний р.

Вивчення батьківським комітетом питання організації харчуван­ня учнів у новому навчальному році

Жовтень

Рейд-перевірка читацьких формулярів учнів класу в шкільній бібліотеці

Листопад

Похід до театру учнів класу разом із батьками. Спільне обгово­рення «Театр у житті нашої родини»

Грудень

Підготовка сценарію святкування Нового року.Оформлення подарунків, сюрпризів для учнів

Підбиття підсумків навчальної діяльності учнів класу за перше півріччя. Листи подяки батькам класу

Січень

Засідання батьківського комітету. Підбиття підсумків робо­ти батьківського комітету за перше півріччя. Визначення невідкладних завдань на друге півріччя

Звітування батьківського комітету перед батьківськими зборами про виконану роботу

Зустріч батьківського комітету класу з учителем фізичної культу­ри та шкільним лікарем

Лютий

Огляд-конкурс «Маленькі таємниці Щоденника школяра». Як ставляться у родинах учнів до ведення шкільного щоденника

Підготовка до Дня захисника Вітчизни. Вітання тат, дідусів і хлопчиків класу

Березень

Конкурс на кращу розповідь «Радощі та прикрощі маминого дитинства». Видання книжки-маляти

Підготовка разом із класним керівником концертної програми «Улюблені пісні мам і бабусь». Привітання з 8 Березня мам, бабусь і дівчаток класу

Засідання клубу батьківських зустрічей «Пока горит свеча». Обговорення проблем формування моральних принципів особистості

Квітень

Участь батьків у тижні творчості в класі

Квітень

Відвідування уроків і позакласних заходів батьками класу (за розкладом батьківського комітету)

Індивідуальні консультації психолога, соціального педагога, лікаря школи для батьків (на їхнє прохання)

Батьківські збори —обмін думками за результатами тижня твор­чості в класі. Зустріч батьків з учителями-предметниками

Травень

Підготовка святкового шоу «Фабрика зірок», присвяченого закінченню п'ятого класу Нагородження учнів. Допомога учням класу у створенні класної книги рекордів Гіннеса

Червень

Спільний похід учнів класу та батьків Участь батьків класу в ремонті класного кабінету, підготовка необхідних наочних посібників з різних предметів до нового навчального року

Річний звіт про роботу батьківського комітету на раді школи

 

Шостий клас

Серпень

Зустріч батьківського комітету з класним керівником

Участь у засіданні ради школи

Обговорення напрямів діяльності батьківського комітету в ново­му навчальному році

Визначення нових кандидатур для роботи в батьківському комітеті (за потреби)

Засідання батьківського комітету. Обговорення плану роботи на рік

Підготовка батьківських зборів «Особливості організації навчальної діяльності шестикласників»

Вересень

Участь батьківського комітету в організації та проведенні Дня знань

Організація і проведення спортивного свята «Від олімпійських рекордів родини до Олімпійських ігор країни»Аналіз участі учнів у позашкільній діяльності. Гуртки за інтере­сами 3 ініціативи школи та батьків

Жовтень

Проведення за ініціативою батьківського комітету акції «Що може розповісти ранець школяра»Підготовка батьківських зборів

Відвідування окремих родин учнів з метою вивчення їх станови­ща в родині та дотримання розпорядку дня учнів

Листопад

Участь батьківського комітету класу в організації «Дня відкритих уроків» у класі

Організація спільної з педагогами класу конференції «Як розви­нути та зберегти в дитині допитливість і, здатність до творчості»

Грудень

Спільна підготовка святкового новорічного карнавалу дня дорослих і дітей.

Підсумкове засідання батьківського комітету за результатами роботи за півріччя і визначення напрямів діяльності на друге півріччя

Підготовка листів подяки окремим батькам за місцем роботи

Консультація і співбесіда для батьків проблемних учнів

Січень

Батьківські різдвяні читання за темою «Моральна культура родини. Сторінками педагогічних видань»

Участь батьківського комітету в підготовці спільної з учнями акції «Вогонь різдвяної свічі — в кожну оселю». Допомога ветеранам і старим, дитячим відділенням лікарень тощо

Лютий

Організація за участі батьківського комітету свята до Дня захис­ника Вітчизни

Вивчення батьківським комітетом стану відвідування учнями гуртків і секцій

Березень

«Якщо дитина часто хворіє». Засідання клубу батьківських зустрічей. Зустріч 3 медичними працівниками

Огляд-конкурс зовнішнього вигляду учнів «По одежинці зустрічають»

Тематичний педагогічний консиліум. Вивчення думки вчителів класу про ефективність навчальної діяльності учнів за результатами третьої чверті

Квітень

Підготовка до завершення навчального року. Організація батьківським комітетом тематичних консультацій для окремих родин з фахівцями школи.Формування правової культури батьків. Батьківські збори

Квітень

Участь батьків і учнів в екологічній акції

Травень

Підсумкові батьківські збори. Обговорення досягнень і результатів року. Звіт батьківського комітету за підсумками року. Вивчення думки батьків про роботу батьківського комітетуСпільний батьківсько-учнівський похід місцями бойової слави поколінь у переддень святкування Дня Перемоги

Підготовка грамот і листів подяки батькам учнів

Червень

Участь батьків учнів у ремонті класного кабінетуєРічний звіт батьківського комітету на раді школи

 

Сьомий клас

Серпень

Обговорення напрямів діяльності батьківського комітету.Визначення кандидатур для роботи в батьківському комітеті (за потреби).Засідання батьківського комітету. Обговорення плану роботи на рік

Підготовка батьківських зборів «Особливості розвитку молодших підлітків»

Зустріч з лікарем і психологом школи

Вересень

Участь батьківського комітету в організації та проведенні Дня знань

Організація і проведення батьківської конференції

Індивідуальні консультації для батьків за запитами та рекомендацією батьківського комітету

Жовтень

Рейд-перевірка відвідування уроків і позакласних заходів учнями класу

Засідання батьківського комітету за результатами проведеного рейду

Листопад

Організація та проведення батьківських зборів . Обмін думками на цю тему вчителів, батьків і учнів

Вивчення читацьких інтересів і уподобань учнів класу та їхніх батьків. Видання інформаційного бюлетеня

Похід вихідного дня

Грудень

Підготовка святкового балу-маскараду для дітей і батьків «Маско! Я тебе знаю!»

Підготовка листів подяки батькам учнів за підсумками першого півріччя

Січень

Відвідування батьківським комітетом і окремими батьками (за графіком) уроків точного й гуманітарного циклів. Підготовка звіту за його результатами

Педагогічний університет класу «Профільне навчання: проблеми та перспективи»

Виступ завуча з навчальної роботи

Лютий

Допомога класному керівникові в організації та проведенні лицарського турніру за участі дорослих і дітей

Участь у класній годині .Зустріч з бібліотекарем школи.

Відвідування родин проблемних учнів разом із класним керівником і соціальним педагогом школи

Березень

Рейд-перевірка щоденників учнів. Підготовка результатів рейду для виступу на батьківських зборах

Участь у підготовці батьківських зборах

Оформлення святкових привітань матерів учнів до свята 8 Березня

Квітень

Відвідування уроків і позакласних заходів (за графіком)Організація консультацій для батьків (за запитами)

Травень

Підготовка та проведення свята інсценованої військової пісні

Вивчення й аналіз успішності учнів 7 класу за підсумками року

Індивідуальні консультації для батьків щодо організації профільного навчання у восьмому класі

Підсумкові річні батьківські збори

Підготовка привітань батькам за активність у житті дитячого колективу

Підготовка привітань учням, які відзначилися в різних видах діяльності

Червень

Підготовка необхідних наочних посібників до наступного навчального року

Річний звіт батьківського комітету на раді школи

Участь батьків у ремонті класного кабінету

 

 Восьмий клас

Серпень

Зустріч батьківського комітету попереднього навчального року із класним керівником та адміністрацією навчального закладу за темою «Профільне навчання учнів»

Участь у засіданні ради школи

Обговорення напрямів діяльності батьківського комітету в новому навчальному році

Визначення кандидатур для роботи в батьківському комітеті (за потреби)

Засідання батьківського комітету Обговорення плану роботи батьківського комітету на рік

Підготовка батьківських зборів «Особливості навчання учнів у межах профілю»Консультація психолога школи для батьків

Вересень

Допомога батьківського комітету класу в організації необхідних класу спецкурсів, додаткових занять чи факультативів

Вивчення думки батьків про організацію додаткового навчання учнів класу

Організація зустрічі з учителями класу з проблем додаткового навчання

Батьківський кінолекторій «Про батьківський авторитет і не тільки...»

Похід вихідного дня, присвячений Всесвітньому дню туризму

Жовтень

Спільні збори дітей і батьків за темою «Інформаційна культура школяра»

Жовтень

Свято спільного спілкування «Ти та я, та ми з тобою...». День примирення і згоди

Листопад

Формування правової культури батьків. Зустріч із юристами та представниками міліції за темою «Як допомогти дитині подолати труднощі власного дорослішання без тяжких наслідків»

Відвідування уроків фізичної культури з метою вивчення активності учнів класу під час проведення цих занять.Вивчення ставлення учнів до уроків фізичної культури

Грудень

Допомога батьків і учнів в організації новорічної дискотеки

Батьківські збори разом з учителями за підсумками навчального півріччя

Січень

Аналіз участі учнів класу в уроках з предметів природничо-математичного циклу

Відвідування уроків математики, хімії, фізики, інформатики

Зустріч із вчителями - предметниками природничо-математичного циклу

Лютий

Батьківські збори учнів і батьків «Чоловіки нашого роду»

Вивчення питання організації харчування учнів у шкільній їдальні

Березень

Загальні батьківські збори — свято «3 любов'ю до жіночого імені»

Березень

Відвідування батьківським комітетом уроків гуманітарного циклу

Запрошення батьків окремих учнів на засідання батьківського комітету класу (за результатами відвідування уроків)

Квітень

Свято гумору за участі дітей та батьків

Допомога в організації класної годиниРейд-перевірка щоденників учнів

Травень

Зустріч з адміністрацією навчального закладу з питань організації профільного навчання

Свято слов'янської писемності та культури «Якби каміння могло говорити...»

Святкове багаття, присвячене завершенню навчального року, за участі батьків та дітейПідсумкове засідання батьківського комітету. Підбиття підсумків роботи за рік

Червень

Підготовка необхідних наочних посібників до наступного навчального року.Річний звіт батьківського комітету на раді школи.Участь батьків у ремонті класного кабінету

 

Дев'ятий клас

Серпень

Обговорення проблем, які потребують розв'язання в новому навчальному році

Обговорення проблем планування роботи батьківського комітету класу в новому навчальному році

Вересень

Організація і проведення батьківських зборів — зустрічі з учите­лями, які викладають у 9-му класі, за темою «Труднощі програм і шляхи надання допомоги учням у підготовці до іспитів»

Жовтень

Участь батьківського комітету у відвідуванні проблемних родин. Аналіз цієї ситуації з класним керівником, обговорення вжитих для розв'язання проблеми заходів

Листопад

Участь батьківського комітету в підготовці та проведенні конференції з представниками вищих навчальних закладів за темою «Куди піти навчатися?»

Грудень

Підготовка та проведення новорічного балу учнів у стінах школи

Січень

Звіт батьківського комітету за підсумками роботи за півріччя

Лютий

Підготовка батьк зборів.зустріч з адміністрацією

Березень

Організація і проведення Дня відкритих дверей у 9-х класах (відвідування уроків, позакласних заходів). Батьківські збори за його підсумками

Квітень

Організація й обговорення  проведення урочистої частини випускного балу

Зустріч з адміністрацією школи з питань організації та підготов­ки класу до державних іспитів

Травень

Підсумкові батьківські збори: обговорення питань підготовки та проведення державних іспитів

 

 

 

«  Февраль 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Какая форма школьного досуга, на ваш взгляд, наиболее востребована?
Всего ответов: 121    

                           

Copyright MyCorp © 2021Copyright ГУ ЛНР "ЛУВО "СПОРТИВНАЯ АКАДЕМИЯ "ЗАРЯ" © 2021